आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, March 07, 2008

"प्रपोज केल्यानंतर" मुलीकडून साधारणता "कोणती उत्तरे "मिळू शकतात त्याबद्दल काही....

१. नाही SSSSSSS
२. शी . किती घाणेरडे विचार आहेत तुझे ?
३. मी तर तुला 'तसल्या नजरेने' पाहिलेच नाही ... मी तुला फक्त एक चांगला [ हे अजून वर ] दोस्त मानते ...
४. मी "ऑलरेडी एंगेज" आहे.
५. प्लीज, माझा असल्या "फालतू गोष्टींवर" विश्वास नाही. माझ्यासाठी माझे 'शिक्षण, करियर व कुटुंबिय' महत्त्वाचे आहेत....
६. आपली तर आत्ता कुठे चांगली ओळख झाली आहे, तु तर मला अजून व्यवस्थीत ओळखत पण नाहीस, मला वाटतं की हे कदाचित "आकर्षण" असावे ...
७. तु किती कमावतोस ? / तुझा बॅलेंस किती आहे?
८. मागच्या वर्षीच तर मी तुला "राखी" बांधली होती !!!!
९. माझी अशा गोष्टींसाठी अजून 'मानसीक तयारी' झाली नाही ....
१०. मी माझ्या बाबांना / दादाला विचारून सांगते ....
११. मुर्ख , एवढी छोटीसी आणि महत्त्वाची गोष्ट सांगायला येवढा उशिर करतात का ?
१२. मला माहित आहे. बोलुन दाखवण्याची गरज नाही ....
१३. सॉरी ....
१४. "आरश्यात तोंड बघ मेल्या ... म्हणे तू मला आवडतेस !!!"
१५. मी तर तुला भावासमान मानते [ पण मी मानत नाही ना !!! ]
१६. होय, मला पण तू आवडतोस , पण तू माझा विश्वासघात करणार नाहिस ना ?
१७. गाढवा, आधिच नाहीस का सांगायचं, आता वेळ निघून गेली [ म्हणजे दुसरे कोणतेतरी चांगले "गाढव" सापडले ]
१८. तु जर थोडे आधी सांगितले असते तर मी कदाचित विचार केला असता ....
१९. नालायका , तुझी हिंम्मत कशी झाली मला असे विचारायची ?" [ त्यानंतर कदाचित एक छानशी कानफाडीत ...]
२०. ती : मला विचार करायला वेळ हवा आहे ...
तो : नक्की किती ? [ अजून आशा आहे तर ....]
ती : ७ जन्म .... [ यानंतर मुलगा बेशुद्ध ...]
२१. नीच माणसा, मी तर एक "विवाहित स्त्री" आहे तरीपण ....
२२. सॉरी , माझे तुझ्या मित्रावर / छोट्या भावावर प्रेम आहे ....
२३. हा हा....हा हा हा.... हा हा हा हा
ही ही ... ही ही ही ... ही ही ही ही

२४. लग्नाच्या आधी माझा असल्या कुठल्याही फालतू गोष्टीत गुंतण्याचा विचार नाही....
२५. मातीत जा ... मला त्याची पर्वा नाही ....
२६. तु माझ्यासाठी काय करू शकसिल ?
२७. मी कितवी आहे? हा हा हा ....
२८. मी तुझ्याबद्दल "तसला विचार' कधी केलाच नाही ...
\२९. माझ्या भावाला भेट, तो तुला व्यवस्थित समजावून सांगेल....
३०. का ??? "स्वाती" नाही म्हणली का?
३१. पण तू तर "सपना च्या" मागे होतास , तिने काय थप्पड वगैरे मारली का ?
३२. किती दिवसांकरता ? सॉरी किती तासांकरता ?
३३. " जे काही बोलायचे आहे ते लवकर बोलुन टाक, माझ्या मुलाची शाळेतून येण्याची वेळ झाली आहे..."
३४. कित्तीSSSS छान ....
३५. पुढच्या ४ महिन्यांची 'वेटिंग लिस्ट ' पन फुल्ल आहे ...
३६. क्काय SSSSS
३७. आत्ताच्या आत्ता इथून निघून जा नाहितर ....
३८. मला वटतयं कदाचित मी "एंगेज" असेन ...
३९. मझ्याकडे तुझ्यापेक्षा जास्त चांगले "ऑप्शन" आहेत...
४०. मला ह्या गोष्टीबद्दल काहिएक बोलायची इच्छा नाही. त्यानंतर ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला लागते .....
४१. माझ्या "बॉयफ्रेंडला" कळले तर तुला त्रास होईल कारण तो खूप तापट आहे ...
४२. खरेतर माझ्या 'चुलत बहिणीला' तू खूप आवडतोस म्हणून मग .....
४३. माझ्या आईला तुझे वागणे, बोलणे, चालणे आवडणार नाही .........
४४. "काय पाहिलसं असं माझ्यात ?????"
४५. सन्नकन एक कानाखाली [ शब्दापेक्षा कृती अधिक बोलकी ...]
४६. हाहाहा ... मला वाटलं नव्हत की तू येवढा चलू निघशीलं .....
४७. नाईस जोक ....
४८. तुम्ही मुल दुसरा कुठला विचार करू शकत नाही का ? कुठली चांगली मुलगी दिसली की लगेच लागले मागे ....
४९. अछ्छा तु पन का ? मला वटले की फक्त राहूल, दिनेश , रवि ... माझ्या मागे आहेत ... असे म्हणून चालायला लागते ........
५०. गाढवा, तुला तर व्यवस्थि प्रपोज पण करता येत नाही... पहिल्यांदाच करतो आहेस कस ? ठिक आहे, चल मी तुल शिकवते कसे करायचे ते ....

-पत्र भाषांतर : हरिप्रसाद

स्त्रोत : मिसळपाव (http://www.misalpav.com/node/996)
http://chhota-don.blogspot.com/2008/03/blog-post_14.html

Thursday, March 06, 2008

|| श्री स्वामी कृपातीर्थ तारक मंत्र ||

नि:शंक हो, निर्भय हो, मना रे
प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्यही शक्य करतील स्वामी ॥१॥
जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
आज्ञेविना काळ ना नेई त्याला
परलोकीही ना भिती तयाला ॥२॥
उगाची भितोसी भय हे पळू दे
जवळी उभी स्वामीशक्ती कळू दे
जगी जन्ममृत्यू असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरु तू असे बाळ त्यांचा ॥३॥
खरा होई जागा श्रद्धेसहीत
कसा होशी त्याविण तू स्वामी भक्त
कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात
नको डगमगू स्वामी देतील साथ ॥४॥
विभूती नमन नाम ध्यानांदी तिर्थ
स्वामीच या पंचप्राणामृतात
हे तीर्थ घेई, आठवी रे, प्रचिती
न सोडी कदा स्वामी ज्या घेई हाती ॥५॥

श्री स्वामी चरणाविंदार्पणकस्तु

श्री स्वामी समर्थ। करता स्मरण।
रोमांचते मन । पाप्याचेही॥
आम्ही काय केले। दंभ मद गर्व।
अंगी पापे सर्व। वागविले॥
सर्वत्र संपूर्ण। ऎकतो श्रवणी।
पाहतो नयनी। स्वामी मुर्ति॥
भक्तांचे जिवन। चरणीचे रज।
चालविसी काज। देहाचे या॥
जपतप केले। तिर्थयात्रा केली।
सर नाही आली। तूझी कुणा॥
आजाणूबाहू हे। स्वामी यतीश्वर ।
साक्षात ईश्वर। श्री समर्थ॥
मंगल चरणी। केला शब्दाभिषेक।
झाला प्रसादिक। जन्म माझा॥
तुझिया दासांचा। करी मला दास।
नको वनवास। वासनांचा॥
कर्णी कुंडले ही। गंध टिळा भाळी।
वटवृक्षातळी। योगी मुर्ती॥
अन्नक्षत्रामध्ये। घेतला प्रसाद।
मिटला प्रमाद। संकटांचा॥
अंती कोणी नाही। जाणूनी मानसी।
शरण तुझसी। आलॊ बापा॥
अजाण बालक। घडती आपोआप।
बैसले येथे बाप। सर्वांचेच॥
वटवृक्षातळी। अवतरले स्वामी।
काय आता कमी। आम्हाला हे॥

स्त्रोत: अक्कलकोट मठातील एक पाटि..

नजरेत भाव सारे
हा नजरेचा वार आहे
अजुनी ती शोधते स्वर
इथं अंतरा तयार आहे

हा पुन्हा आला बहर
सवे निखाराही पेटला
माझ्या जिंदगीशी प्राक्तनाचा
हा कुठला करार आहे?

मी कधीच विसरलो सारे
का तुझी ही फिर्याद?
नको साक्ष जुन्या आठवांची
मज दुखणी हजार आहे

काय हा माझा प्रवास?
काय या पावलांची दशा?
मागे रखरखत्या उन्हाची वाट
अन, पुढे अंधार आहे

"हा सावल्यांचा खेळ" सारा
अन, वेळ आहे कातराची
डोळ्यात साचतो गारवा
पण अंतरी अंगार आहे.....

-सचिन काकडे [ मार्च ५,२००८]

Monday, March 03, 2008

पंढरीचा ठेका उदरी घेऊन झांज आली
चिपळ्या-ढोलकाला साथ देऊन झांज आली

गाभार्‍यात पेटलेले निरांजन तेलवातीचे
गजरात माऊलीचे समाधान पाहून झांज आली

हरीनामाचा गजर आसमंतात भरलेला
कृतकृत्य विठ्ठलाला निरखून झांज आली

ना संपतो कोलाहल, भोवती गर्दीही लोटलेली
गुलाल अबीर बुक्क्यात रंगून झांज आली

वारकर्‍यांच्या रिंगणाची, गावास ओढ लागलेली
दिंडी पोचली वेशीवरी सांगून झांज आली

कृष्णेकाठचा सोहळा पाहूनी शहारली गात्रे
बेहोष होऊन वाळवंटी नाचून झांज आली..

-ऋषिकेश

स्त्रोत: http://www.misalpav.com/node/712

संधिकालचे गीत ओठी घेऊन सांज आली
अंबराला नवी किनार देऊन सांज आली

घरांघरांतून पेटली ती चूल लिंपलेली
निरांजनाची ज्योत इवली लाऊन सांज आली

गुरे वासरे आणि पाखरे घरी परतलेली
अस्ताचलाच्या झळाळीला बिलगून सांज आली

संपला कोलाहल अन् चाहूल लोपलेली
उदास नूर त्या बाजाराला देऊन सांज आली

पाऊलाला घरट्याची त्या ओढ लागलेली
वाटेवरती नजर कोणती लावून सांज आली

तप्त चेतना, शुष्क ओठ अन् गात्रे थरारली
गूज रात्रीचे सांगत वेडी लाजून सांज आली..

- प्राजु

स्त्रोत : http://www.misalpav.com/node/709