आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, May 14, 2008

हळवं मन

"काय आवडत तुला माझ्यातल..........??"
तु सारख मला विचारतेस.....
मि काहिच बोलत नाहि
म्हणुन मनातल्या मनात हिरमुसतेस......

तुला रुसलेल बघुन मग
मी अजूनच तुला चिडवतो
आणि तुझ्या चहेय्राकडे बघुन
फ़क्त भुवया उडवतो...........

"तशी ठिक आहेस ग..........
पण सांगण्यासारखं नाहिय काहि
नकट नाक, चिमुकले डोळे
आणि रंगाचा तर पत्ताच नाहि.........."

"तरि आवड्तेस तु मला
काळजी करू नकोस,
आधिच छोट्या ओठांना
आणखिन दाबू नकोस......"

मनभर अस चिड्वून
मी तुझ्याकडे बघितल,
पाठ्मोय्रा तुला हात धरून
माझ्याकडे वळवलं........

नजरेला नजर भिडली फ़क्त
आणि हसू माझे ओसरले,
भावविभोर तुझ्या डोळ्यांतून
झरझर अश्रु ओघळले..........

वेडि आहेस का? म्हणतं
मी जवळ तुला घेतल,
तुझे डोळे पुसता पुसता
स्वत:लाहि आवरलं............

बोलायच बरच होत
पण शब्द्च फ़ूट्त नव्ह्ते
मला बिलगलेली तू
माझे काळिज भिजत होते....

पण आज खर सांगू......
तू सर्वाथाने जिंकलयस मला
लाडके......... तुझं हळवं मन
तुझा गुलाम करतं मला..................

लाडके......... तुझं हळवं मन
तुझा गुलाम करतं मला.........
कवी : अद्न्यात

Tuesday, May 13, 2008

नविन बहर - रेश्माजगण्याला माझ्या
अर्थ नवा आला होता
खुंटलेल्या त्या दिशांनी
सुर्य नवा पहिला होता......

कोमेजलेल्या त्या क्षणांचा
बहर असा पहिलाच होता
नकळत फुलले कमळ मनाचे
जणू नवा पल्लव फुटला होता

शुभ्र धूक्यात धुंदलेली
कोमलशी पहाट होती
सप्त सुराने रंगलेली
सांज सावली ही दाट होती

कातरलेल्या त्या क्षणाची
मी ही एक सावली होती
आसवात भिजलेल्या पापण्याची
गोष्ट ती निराळीच होती

खळखळत्या लाटे सारखी
मधुर अशी तुझी हाक होती
त्या हाकेला साद देणारी
ओढ मनाची पाक होती

स्वैर मनाने गुंतलेली
अशीच तुझी साथ होती
कवटाळुन अश्रूंना सजलेली
अशीच माझ्या जीवनाची बाग होती...

-- रेश्मा

हार - सचिन काकडेलवती बहार आहे, तरीही नकार आहे

दडती श्वास लहरी, मनही फरार आहे

तशीच नजर लपते, नयनी तुला गं जपते
परी मी धुकेच ठरतो, मी आरपार आहे

रुसली नभात रात दिसली दिव्यात बात
जळती वातही ओली, अंधार फार आहे

आभाळ लख्ख वाजे, सखी हळुच लाजे
चांदणे घरात फिरती उघडेच दार आहे

हा कोठला प्रवास? होतो मलाच भास
क्षणीकाचीच स्तब्धता, पुन्हा थरार आहे

मदमत्त लाट येते, पाउल वाट होते
करते उरात घाव, 'कळ' ती पहार आहे

कळतो मलाच खेळ, छळतो मलाच खेळ
सरताच डाव हाही माझीच हार आहे

--सचिन काकडे