आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, April 17, 2008

बायको: दैवयोगाने जर मला काही झाले तर तुम्ही पुन्हा लग्न कराल का?

नवरा: बिलकुल नाही!

बायको: का नाही? तुम्हाला पुन्हा लग्न करायला आवडणार नाही?

नवरा: आवडेल ना!

बायको: मग तुम्ही पुन्हा लग्न का करणार नाही?

नवरा: ठीक आहे. करेन मी पुन्हा लग्न.

बायको: तुम्ही कराल? (दुःखी होऊन)

नवरा: (एक सुस्कारा टाकतो)

बायको: तुम्ही मग आपल्या घरातच राहाल?

नवरा: हो! हे घर छानच आहे.

बायको: तुम्ही माझी गाडीही तिला द्याल?

नवरा: हो! गाडी तशी नवीनच आहे.

बायको: तुम्ही मग माझ्या फोटोच्या जागी तिचा फोटो लावाल?

नवरा: तसे करणेच योग्य होईल.

बायको: ती माझे गोल्फ क्लब* (गोल्फ खेळण्याची दांडी) ही वापरेल का?

नवरा: नाही. ती डावखुरी आहे.

नवरा: जीभ चावतो

बायको: #%^%$!@#$%">#%^%$!@#$%^

प्रेमात असं का होतं ?एकाएकी जाणीव होते की तिच्याशिवायही जगू शकतो
तिच्याशिवायही भर चांदण्यात गाढ झोप येऊ लागते
तिच्या आठवणीने येणारा शहारा उमटेनासा होतो
आता ती त्याच्या मिठीत नसतो, तो फक्त वाराच असतो

तिच्या नावाची हाक मारली तरी दचकेनासा होतो
तिच्यावरून चिडवलं तरी, आता तो लाजेनासा होतो
फोनची वाट बघत नाही, वर स्वतःचा एंगेज असतो
तिला reply करायला त्याच्याकडे balance नसतो

ती पिक्चरला बोलावते तेव्हां काम असते, मित्रांच्या गाठीभेटी असतात
अचानक घरी जायचं असतं अन त्याची बस लेट असते
मुद्दाम तिच्या ऑफिस वरून ऑटोही न्यायची नसते
ती काल काय करत होती याची नोंदही घ्यायची नसते

प्रेमात असं का होतं ?
ते आकर्षण कुठं विरतं ?

कुठे गेले ते मंतरलेले दिवस अन् धुंद रात्री
ती हुरहुर, ती जवळीक, ती लुटुपुटुची मैत्री
त्या हळव्या गोष्टी फक्त फक्त तिलाच सांगण
तिच्या त्याच्या स्वप्नांत दिवस दिवस रमण

खूप भूक लागली असून अर्धा अर्धा वडापाव खाण
जेव्हा केव्हा भेटेल तेव्हा तेव्हा choclate देणे
कितीहि boring picture असला तरी तिच्या हट्टाखातर पाहणे
ती रुसली की अस्वस्थ होणे, तिला मनवणे, लाड करणे

प्रेमात असं का होतं ?
ते आकर्षण कुठं विरतं ?

कवि: अद्न्यात
स्त्रोत: ई-पत्र

Tuesday, April 15, 2008

मराठी गर्लफ़ेंड कशी ओळखाल?घरी तुमच्या आवडीचा पदार्थ केला तर अटवणीने डब्यात घेउन येते.

चार चौघात तिच्या ख़ांदयावर हात ठेवाल किंवा तिच्या आईला 'काकु' वा 'माऊशी' म्हणाल तर ' जन गण मन म्हणते '.

ती म्हणते 'आमके आमके सर आसे आहेत - तसे आहेत' , तुम्ही म्हणता ' सर डांबिस आहे.

राखी पोर्णिमेला तुम्ही एक मेकाना भेटत नाही.

शाळेतील सर्व कविता तोंड पाठ म्हणते.

तुमच्या बद्द्ल कोणी विचारले तर छान लाजते.

चतुर्थीला तुमची 'डेट' --- दगडु शेठ किंवा तळ्यातील गणपती इथे आसेल.

तिच्या वडिलांशी जमवुण घेणे सठी तुम्हाला ' नाट्य संगित ' ऐकावे लागेल.

ती रुसते तेव्हा ' काही नाही ' असे म्हणुन दुसरीकडे बघेल.

तुमचे आणि तिच्या भावाचे आजिबात पटत नाही.

केट विंस्लेटने पड्द्यावारती कपडे काढले की ती स्वत: डोळे झाकते व तुमच्या ही डोळ्यांवर हात ठेवते.

जोरात पाउस पडत असताना जर एकदम वीज़ कडाडली तर चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे तुम्हाला मिठी मारणार नाही. ( आरे आरे काय हे, नशिब दुसरे काय !!!!! )

लहानपणी हिरवे परकर पोलके घालुन कढलेला एक तरी फोटो तिच्याकडे आसेल.

तुम्हाला तिच्या बरोबर नेहमी तुळशी बागेत जावे लागेल पण ती तुमच्या बरोबर कधी होन्गकोन्ग लेन ला नाही येणार.

तुम्ही तिचा परिचय करुन देताना ' माझी गर्लफ़ेंड ' आसा उल्लेख केलात तर तुमच्यावर भडकेल.

तिच्या घरी जण्यासाठी योग्य दिवस फ़क्त ' दसरा' व ' संक्रांत

स्त्रोत: ओर्कुट

Monday, April 14, 2008

आध्रारकोणाच्या तरी मनात घर करून राहता आले तर पहा,
खरच वेड्या कुणावर प्रेम करता आले तर पहा!!!
स्वता: साठी सगळेच जगतात...
जमला तर दुसर्यांसाठी जगून पहा!!!!!
वेलिलाहि आधार लागतो काठिचा..
जमला तर एखाद्या मनाला आधार देऊन पहा..

स्त्रोत: ओर्कुट स्क्रॅप