आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, April 17, 2008

बायको: दैवयोगाने जर मला काही झाले तर तुम्ही पुन्हा लग्न कराल का?

नवरा: बिलकुल नाही!

बायको: का नाही? तुम्हाला पुन्हा लग्न करायला आवडणार नाही?

नवरा: आवडेल ना!

बायको: मग तुम्ही पुन्हा लग्न का करणार नाही?

नवरा: ठीक आहे. करेन मी पुन्हा लग्न.

बायको: तुम्ही कराल? (दुःखी होऊन)

नवरा: (एक सुस्कारा टाकतो)

बायको: तुम्ही मग आपल्या घरातच राहाल?

नवरा: हो! हे घर छानच आहे.

बायको: तुम्ही माझी गाडीही तिला द्याल?

नवरा: हो! गाडी तशी नवीनच आहे.

बायको: तुम्ही मग माझ्या फोटोच्या जागी तिचा फोटो लावाल?

नवरा: तसे करणेच योग्य होईल.

बायको: ती माझे गोल्फ क्लब* (गोल्फ खेळण्याची दांडी) ही वापरेल का?

नवरा: नाही. ती डावखुरी आहे.

नवरा: जीभ चावतो

बायको: #%^%$!@#$%">#%^%$!@#$%^

No comments: