आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, April 15, 2008

मराठी गर्लफ़ेंड कशी ओळखाल?घरी तुमच्या आवडीचा पदार्थ केला तर अटवणीने डब्यात घेउन येते.

चार चौघात तिच्या ख़ांदयावर हात ठेवाल किंवा तिच्या आईला 'काकु' वा 'माऊशी' म्हणाल तर ' जन गण मन म्हणते '.

ती म्हणते 'आमके आमके सर आसे आहेत - तसे आहेत' , तुम्ही म्हणता ' सर डांबिस आहे.

राखी पोर्णिमेला तुम्ही एक मेकाना भेटत नाही.

शाळेतील सर्व कविता तोंड पाठ म्हणते.

तुमच्या बद्द्ल कोणी विचारले तर छान लाजते.

चतुर्थीला तुमची 'डेट' --- दगडु शेठ किंवा तळ्यातील गणपती इथे आसेल.

तिच्या वडिलांशी जमवुण घेणे सठी तुम्हाला ' नाट्य संगित ' ऐकावे लागेल.

ती रुसते तेव्हा ' काही नाही ' असे म्हणुन दुसरीकडे बघेल.

तुमचे आणि तिच्या भावाचे आजिबात पटत नाही.

केट विंस्लेटने पड्द्यावारती कपडे काढले की ती स्वत: डोळे झाकते व तुमच्या ही डोळ्यांवर हात ठेवते.

जोरात पाउस पडत असताना जर एकदम वीज़ कडाडली तर चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे तुम्हाला मिठी मारणार नाही. ( आरे आरे काय हे, नशिब दुसरे काय !!!!! )

लहानपणी हिरवे परकर पोलके घालुन कढलेला एक तरी फोटो तिच्याकडे आसेल.

तुम्हाला तिच्या बरोबर नेहमी तुळशी बागेत जावे लागेल पण ती तुमच्या बरोबर कधी होन्गकोन्ग लेन ला नाही येणार.

तुम्ही तिचा परिचय करुन देताना ' माझी गर्लफ़ेंड ' आसा उल्लेख केलात तर तुमच्यावर भडकेल.

तिच्या घरी जण्यासाठी योग्य दिवस फ़क्त ' दसरा' व ' संक्रांत

स्त्रोत: ओर्कुट

No comments: