आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, July 05, 2007

एवढंच फ़क्त सांगुन जा...
मला अजुनहि कळत नाही
मी का शोधते आहे तुला
जर तुच मार्ग बदललेस
तर दिसणार तरी कसा मला?

आज सुद्धा ऒफ़िस ला जाताना
स्टेशनांसारखं आयुश्य सरकत होतं
काय चुक काय बरोबर
ह्याचं अवलोकन चालू होतं

सगळ्याच घटना येत होत्या
वेगाने डोळ्यासमोर
आणि आपण ह्यात नक्की कुठे??
विचरांचं वारुळ मनावर

दरोजचा प्रवास संपला
पण वारुळ मात्र तसच राहीलं
वाट पाहुन पाहुन शेवटी
डोळ्यातलं पाणी सुद्धा आटल

आता पुढे काय???
ह्याचं उत्तर मिळेना
परत येणार आहेस का?
एवढंच फ़क्त सांगुन जा...

एवढंच फ़क्त सांगुन जा...

No comments: