आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, July 05, 2007

थोडसच सईसाठी......

अत्तरच झालय आयुष्य माझ
तुझ्यासाठी दरवळायच,
जरी कबुल केल नाही
कि तु मला कुरवळायच.

पुन्हा सईचा

पुन्हा पावसाचे स्वर दाटतात
पुन्हा सरिन्चे गुणगुणने होते,
चिम्ब भिजलेल्या स्पन्दनान्साठी
पुन्हा सईचे गाणे होते.

सईचा......


काही क्षण स्पन्दनाला
सई लळा लावुनिया गेली,
मोहरलेल्या शब्दान्ना माझ्या
तिचा मोहळ सुगन्ध देऊन गेली

सईचा..........

अजुन काहिसे बोल सईचे
मनात सारखे घुमून येतात,
मग एकान्तातले बरेच क्षण
त्या बोलाशी रमून जातात.

सईचा.........

उद्या पुन्हा सई भेटेल
पुन्हा तिच्याशी बोलावस वाटेल,
तिचे बोल ऐकता ऐकता
तिच्या ओठावर चित्ताचे बिम्ब दाटेल

सईचा.........


सई बोलत राहते, बोलत राहते
मन मुक होऊन ऐकत राहत,
तिच्या ओठावरल्या पाकळीवर
माझ चित्त थेम्ब होऊन विसावुन जात.

सईचा..........


झाली भेट सईची
आता निघायच आहे,
पुन्हा वळुन पाहील काय?
थाम्बुन एकदा बघायच आहे

सईचा.........

-- दीपक

No comments: