आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, January 14, 2008

पुन्हा पावसाची वाट पहाते आहे - अस्मिता

पुन्हा पावसाची वाट पहाते आहे

खिडकीतून बाहेरचा पाऊस पाहिला की मला तुच आठवतोस
माझ्यासाठी प्रश्न घेउन समुद्रकिनाऱ्यावर उभा असतोस

श्रावणातला तो पाऊस नि समुद्राच्या खळाळत्या लाटा
क्शितिज पहाणारी मी नि माझ्या विखुरलेल्या बटा

माझ्या समोरच्या त्या द्रुष्यात तू माझा हात हातात घेतोस
"आयुष्य तुझ्यसोबतच जगायचय मला" असे आश्वासन त्या स्पर्शातून देतोस

माझ्यासमोरच मळभभरली दुपार हळुवार उजळत जाते
नवीन स्वप्नान्चे कारन्जे माझ्या मनात नाचत रहाते

त्या अपेक्शा त्या आशा मला माझ्या डोळ्यात दिसतात
मझ्यावतीने उत्तर देणारे समुद्राचे हुन्कार घुमतात

पाऊस थाम्बतो, वारा भिरभिरतो, मी पुन्हा वास्तवात येते,
सगळी स्वप्ने खरी करणाऱ्या तुझ्या बाहुन्चा आधार घेते

ती रेशीमभेट, ती दुपार, रोमारोमात फुलते आहे,
तुझ्या छातीवर डोके ठेवून मी पुन्हा पावसाची वाट पहाते आहे

No comments: