आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, November 14, 2007

काय केलाय मी असा गुन्हा
तवा काढताय माझी खोडी पुन्हा पुन्हा हो पुन्हा पुन्हा...

मी तर आपली साधी भोळी,
जरीचा पदर अन अंगात माझ्या छापील चोळी,
पाहून मला असं नजरत का हो धरता
वर खाली बघून मला मिठित का घेरता..
आहो पाव्हणं आता जरा थांबा ...

काय केलाय मी असा गुन्हा
तवा काढताय माझी खोडी पुन्हा पुन्हा हो पुन्हा पुन्हा...

आता झालीया येळ तिन्ही सांजची,
वाट माझी ही बांधा-बांधाची,
डोईवर माझ्या टोपलं
अन बिगी-बिगी चालताना काटुक माझ्या पायाला टोचलं
राहूद्यात , माझ्या पायाला हात घालण्याचा तुमचा बहाणा

अन सांगा राया काय केलाय मी असा गुन्हा ,
तवा काढताय माझी खोडी पुन्हा पुन्हा हो पुन्हा पुन्हा..

रातीचं चांदण माझ्या गालात हसतयं
चंद्राच तोंड माझ्या डोळ्यात दिसतय,
पाहून हे सारं नका खेचू माझ्या पदराची किनार
आता मला माझचं भ्या वाटतयं
अन तुमच्या मिठित यायला माझं अंग धावत सुटतयं..

आता व्हयील माझ्या हातून गुन्हा
तवा नका काढू अशी चावट खोडी पुन्हा पुन्हा...

--- आ. आदित्य...

No comments: