आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, November 14, 2007

मनीमाऊ मनीमाऊ.........
रोज म्हणते पाहिजे माला खाऊ..........

आइस्क्रिम खाते.......फ्रूटज्यूस पीते.....
च्यायनिज खाते.......कधी फ़क्त चोकलेट वरच भागते....

रोज म्हणते भेटायला ये.......
उंदिर पकडायला तुझी मदत दे....

होतो तिला उशीर कधी कधी.......
माघ sorry बोलायची चुकवत नहीं ती संधी......

टनाटन उड्या मारत मग होटेलात जातो......
मांजरी बरोबर बोका पण खाऊचा फडश्या पाडतो.......

मनीमाऊ मनीमाऊ.........
उद्या म्हणते परत येऊ........ताव मारून उंदिर खाऊ.......

-- अमरीश अ. भिलारे

No comments: