आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, September 14, 2007

पहिल्या भेटित.....

पहिल्या भेटित शांत बसायचही नसत...
पण बड्बड् करुन थकायचही नसत,

पहिल्या भेटीत एकमेकांना आजमावायच असत...
इच्छा असुन सुदधा मनातल मनातच ठेवायच असत...

पहिल्या भेटित खळखळुन हसायच असत,
शब्द नाही सुचले तरि डोळ्यांनी बोलायच असत...
डोळ्यानीच हळूवार स्पर्श करायच असत...

कवी : अद्न्यात

No comments: