आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, September 14, 2007

एक झुळुक हलकीशी

एक झुळुक हलकीशी.....
सळसळती पाने
तुझ्या आठवणींचा दरवळ
तितक्याच वेगाने
आला सोसाट्याचा वारा
पान पान सैरावैरा........
सांडलेल्या दु:खाने
ओलांडला किनारा
आता निनादतील
बघ बेमोसम ढग
भिजेलही कदाचीत
तुझे कोशातील जग

माझे काय........आता मी
पूर्ण पूर्ण रीता!
हवे तर केव्हा ही डोकाव
येता जाता!

बेमोसम पाऊस.....एक झुळुक हलकीशी....

-रमेश पोतदार

No comments: