आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, September 24, 2007

आयुष्य तेच आहे
बागडता यायला हवं
नशीब आपल्या हाती नसलं
तरी उडता यायला हवं

शेवटी आयुष्य तेच आहे
तुझ्यासाठी पोळले हात होते
काही थेंबही का मग
तुझ्या डोळ्यातल्या ढगात नव्हते

शेवटी आयुष्य तेच आहे
रोज भरारी घेतो मी नवी
कधीतरी ह्या बोडक्या झाडाला
फुटेल एक कोवळी पालवी

शेवटी आयुष्य तेच आहे
कुठवर मी हा गाडा ओढणार
एकएक करत शेवटी
चाक निखळून पडनार

शेवटी आयुष्य तेच आहे
मी आवरतोय माझाच पसारा
चला गड्यांनो निघतो आता
संपला श्वासांचा खेळ सारा

शेवटी आयुष्य तेच आहे
देहाची भाजणी चाललीय
थबकलेल्या श्वांसाची ती
शेवटची मोजणी चाललीय

-- कुमार

No comments: