आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, August 27, 2007

शब्द शब्द आज पुन्हा झुलू लागले
वेडे मन माझे आज अचानक
असे का झुलु लागले
स्वप्नांच्या हिंदोळ्यांवर अचानक
असे का खेळु लागले
कोण जाणे का ? ते माझे
शब्दंशब्द आज जुळू लागले

मनावरील निराशेचे ढग
काळे का पळू लागले
अन मग आशेच्या तेजाने
माझे जिवन चमकू लागले
कोण जाणे का ? ते माझे
शब्दंशब्द आज जुळू लागले

भावनांचे मेघ बनुन माझ्या
ते माझ्यावरच बरसु लागले
आणी मग चेहरयावर माझ्या
आनंद बनुन दिसू लागले
कोण जाणे का ? ते माझे
शब्दंशब्द आज जुळू लागले

योगदान : नंदिनी उपासनी

No comments: