आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, August 20, 2007

तो पाऊस कोसळताना का कुणास ठाऊक,
डोळ्यातही हळूच आसवे आली होती.
भर दुपारच्या रखरखत्या ऊन्हात,
ही कसली मला तुज़ी आठवण आली होती.

श्वास माज़े नि तुज़ी आठवण,
असे राहून राहून येतात.
काही मिळालीच जर सुखे मला,
तर ती ही तुज़या आठवणीत वाहून जातात.

प्रेम शब्द हृदयातून येतो,
मनात मग हळूच गोडवा येतो.
हस्तो मग मी एकंतात एकटाच,
भर दिवसा डोळ्यात हा कसा काजवा येतो.

तुटले जरी हृदय,
तरीहीआस्वाणी नेहमीच सात दिली.
दिवस माज़ा कधी उगवळाच नाही,
ही कसली तू मला रात दिली.


No comments: