आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, July 19, 2007


चला पावसात, चला पावसात

आज थोडे हरवूया
घर तर नेहमीचेच
जरा , आज रस्ता विसरु या..

चला पावसात , चला पावसात
आज थोडे खेळूया
मोठेपण तर नेहमीचेच
जरा , आज लहान होऊ या..

चला पावसात , चला पावसात
आज थोडे रडूया
सुखाचे नाटक तर नेहमीचेच
जरा , आज चेह-याचा रंग उतरवू या..

चला पावसात , चला पावसात
आज थोडे हसूया
मुखवटे तर नेहमीचेच
जरा , आज स्वत:ला भेटू या..

चला पावसात , चला पावसात
आज थोडे नाचूया
सरळ चालणे तर नेहमीचेच
जरा , आज बेधुंद डोलू या..

चला पावसात , चला पावसात
आज थोडे भिजूया
खारट पाणी तर नेहमीचेच
जरा , आज मदिरा नभीची चाखू या..

चला पावसात , चला पावसात , चला..


- स्वप्ना

No comments: