आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Saturday, June 09, 2007

ज़न्माला आला आहेस
थोडं जगून बघ ,

जीवनात दु:ख खूप आहे
थोडं सोसून बघ !

चिमुट्भर दु:खाने कोसळू नकोस ,
दु:खाचे पहाड चडून बघ !

यशाची चव चाखून बघ ,
अपयश येत, निरखून बघ ,

डाव मांडणं सोपं असतं ,
थोडं खेळून बघ !

घरटं बांधणं सोपं असतं ,
थोडी मेहनत करुन बघ !

जगणं कठीण असतं , मरणं सोपं असतं ,
दोन्हीतल्या वेदना झेलून बघ !

ज़ीणं - मरणं एक कोडं असतं ,
जाता - जाता एवढं सोडवून बघ !

~~~~~~ : ~~~~~~

No comments: