आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, June 28, 2007

प्रत्येक गोष्ट मनासारखी घडली

तर जिवनात दुःख उरलं नसतं

दुःखचं जर उरलं नसतं

तर सुख कोणाला कळलं असतं

तेहतीस कोटी देवांपाशी

तुमची आमची धाव आहे

देहाच्या या गाभारयातच

ईश्वराचा गाव आहे...

~:~

No comments: