आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, June 08, 2007


मलाही वाटतं कधि कधि,
आपणही प्रेम करावं.......
कोणाच्या तरी गोड हसण्यावर,
मी सुद्धा वेडं व्हावं...

नदी काठी एका सुंदर संध्याकाळी,
आम्ही दोघेच असावं....
पहिल्या पावसात मातीचा गंध घेत,
अम्ही दोघांनीच फिरावं.......


माझं तुझ्यावर प्रेम आहे
अस एकमेकाला सारखच का सांगाव?
दोघांच्याही मनात हे सत्य,
खोलवर कोरलेलं असावं


प्रेम हे कधीही बंधन वाटू नये,
कितीही वर्षं लोटली तरी
त्यातली मजाच संपू नये...

तिनेच प्रत्येक वेळी
का म्हणून स्वतःला बदलाव?
तिच्यासाठी कधि कधि
मी ही आपलं म्हणणं सोडावं....

पण काय करु?
माझं मन जाणणारी मला कोणी भेटतच नाही!
की तुम्हीच सांगा, प्रेम म्हणजे नक्की काय
हे मला कळतचं नही?

No comments: