आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, April 06, 2007


~:~ खोपा ~:~

"अरे खोप्यामंधी खोपा
सुगरनीचा चांगला
देखा पिलांसाठी तिनं
झोका झाडाले टांगला

पिलं निजली खोप्यांत
जसा झुलता बंगला
तिचा पिलांमधी जीव
जीव झाडाले टांगला

खोपा इनला इनला
जसा गिलक्याचा कोसा
पाखराची कारागिरी
जरा देख रे मानसा

तिची उलूशींच चोंच
तेच दात तेच ओठ
तुला दिले रे देवानं
दोन हात दहा बोटं"।


No comments: