आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, April 09, 2008

लोटपोट ...

नयना नटवे नर्स झाली...

तेव्हा तोही पोशाख तिनं अगदी तंग, आकर्षक निवडला होता. रेग्युलर चेकअपसाठी आलेल्या विन्या प्रधानला डॉक्टरांनी तिच्याकडे सोपवलं...

ती खुर्चीत बसलेल्या विन्याच्या समोर येऊन उभी राहिली. त्याच्या डोक्यावर हात ढेवून म्हणाली आता अठ्ठ्याऐंशी म्हणा... विन्या तिच्या सुगंधान धुंदावला आणि त्याच अवस्थेत म्हणाला अठ्ठ्याऐंशी.
आता हात त्याच्या पाठीवर ठेवून ती म्हणाली, आता अठ्ठ्याऐंशी म्हणा....

अठ्ठ्याऐंशी,

तीच्या जवळकीनं नादावलेला विन्या म्हणाला.
आता नयनान त्याच्या छातीवर हात ठेवला आणि ती म्हणाली, आता अठ्ठ्याऐँशी म्हणा.
विन्या कसाबासा अठ्ठ्याऐंशी म्हणू शकला..

आता त्याच्या पोटावर हात ठेवून नयना म्हणाली, आता अठ्ठ्याऐंशी म्हणा.
विन्यानं यावेळी अठ्ठ्याऐंशी म्हणायला बराच वेळ घेतला.

मग त्याच्या शेजारी बसून आपला मऊसूत हात त्याच्या हाती देऊन नयना डोळे मिचकावत लाजत, म्हणाली, आता अठ्ठ्याऐंशी म्हणा...

विन्या म्हणाला,

एक............. दोन.................. तीन.............

>>

बंडू बावळेनं विन्याकडे पाहिलं आणि तो पाहातच राहिला... विन्याच्या कानात इयरिंग... विन्याच्या कानात? विन्या तसा फॅशनबाज, केसबिस रंगवणा - यातला... पण कानात रिंगा घालण्याइतपत त्याची मजल जाणं शक्यच नव्हतं.

बंडू विन्यापाशी जाऊन म्हणाला, ''विन्या, लेका तू इतका मॉडर्न झाला असशील, याची मला कल्पना नव्हती. काही म्हण, दिसतंय झकास तुझ्या कानात.''

विन्या कसनुशा चेह-यानं पुटपुटला, ''जाऊ दे ना यार! एवढ्याशा इयरिंगने काय फरक पडतो?''

'' पण एकदम इयरिंग? डायरेक्ट इयरिंग?''

विन्याचा चेहरा उत्तरोत्तर पडत चालला होता... ''अरे यार, त्यात काय एवढं? घालावंसं वाटलं, घातलं...''

बंडूने अगदी उत्सुकतेनं विचारलं, ''अच्छा! मिस्टर विनय प्रधान, मग मला एक सांगा... आपण इयरिंग घालावं, असं तुम्हाला नेमकं केव्हापासून वाटू लागलं?''

'' अं... अं...'' चाचरत, अनिच्छेने भरलेल्या सुरात विन्या उत्तरला, ''माझ्या बायकोला ते माझ्या ऑफिसच्या बॅगेत सापडलं, तेव्हापासून!!!!''


No comments: