आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, March 14, 2008

♥ दिसतं तसं नसतं म्हणुन जग फ़सतं ♥
===================================

स्वत:ला सदैव रडवुन दुस-याला नेहमी हसवायचं असतं

आपल्या ईच्छा मनात ठेवुन दुस-याचं कौतुक करायचं असतं
मनातलं चेह-यावर कधी आनायचं नसतं
कारण असं करुनच दुस-याचं मन फुलवायचं असतं
दुस-यांसाठी राब राब राबायचं असतं
आणि स्वत:च्या जीवाचं मात्र राण करायचं असतं
एवढं करुनही आपल्याला कुनी समजुन घेत नसतं
कारण सर्वांनाच आपापलं वार्थ साधायचं असतं
आपल्या ईच्छेचा खुन करायला कुणीही तयार असतं
आणि आपलं मन मात्र दुस-यांसाठी सदैव तयार असतं
पन दुस-याचं भलं करुनही नेहमी आपलचं चुकीचं दिसतं
आनि दुस-याचं मनं आपल्याला पाहुन खुदक हसतं
पन एकांतात आपलं मन किती रडतं असतं
कारण एकांत नसतांना ते सर्वांसाठीच हसतं
आणि म्हणुनच हे सर्व जनसमुहाला माहीत असतं
की दिसतं तसं नसतं म्हणुन जग फ़सतं

-♥ अमोल ♥
http://amol-koshti-True-poems.blogspot.com

No comments: