आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, February 13, 2008

सहज जमते त्याला घरासमोर... येऊन ऐटीत उभे ठाकणे...
कपडे निकालके रखो मेमसाब... मै आ रहा हू असे म्हणणे
असलं हे अचाट साहसी कृत्य... फक्त धोबीच करू शकतो...
काही काही प्रोफेशन्स ला बघा काही आळाच नसतो!

दाताड गुल होईल त्याचं... जर पाहीलं वळून तिला कोणी...
सहज तो हात धरतो तिचा... नी हसून पाहती भाऊ दोन्ही
असलं हे अचाट साहसी कृत्य... फक्त कासारंच करू शकतो...
काही काही प्रोफेशन्स ला बघा काही आळाच नसतो

आम्ही एक थाप मारली... तर कुटुंबाने वाळीत टाकलं...
ते थापांचा कहर करतात... आणि साऱ्यांनी त्यांना पुजलं
असलं हे अचाट साहसी कृत्य... ढोंगीबाबाच करू शकतो...
काही काही प्रोफेशन्स ला बघा काही आळाच नसतो

एका पोरीसोबत कॉफी घेतली... तर हिने बदडून काढलं...
तो पन्नास पोरींसोबत असतो... ज्याचं पोस्टर रूममध्ये लावलं
असलं हे अचाट साहसी कृत्य... फक्त सिनेनटच करू शकतो...
काही काही प्रोफेशन्स ला बघा काही आळाच नसतो!

व्यथा कोणा कशी सांगू... मला काही कळेनासंच झालं...
आणि मग हे एक नवं काव्य... आपोआपंच जन्माला आलं
हे रिकामटेकडं कृत्य... मझ्यासारखा ऍनलिस्टंच करू शकतो...
काही काही प्रोफेशन्स ला बघा काही आळाच नसतो!

-- चंद्रजीत अ कांचन

No comments: