आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, February 21, 2008

पाटीर्त तुम्ही दारू पीत आहात. तीन-साडेतीन पेग झालेले आहेत. अशात अचानक प्रकृतीत बिघाड होतो. या बिघाडाची लक्षणे काय असतात आणि त्यातून काय रोगनिदान होते, पाहा!

१.लक्षण : तुमचे पाय थंड पडतात आणि घाम सुटल्यासारखे वाटते.
निदान : तुमचा ग्लास तिरपा झाला आहे आणि बर्फगार दारू तुमच्या बुटावर सांडून आत शिरली आहे.
उपाय : ग्लासचे तोंड वरच्या बाजूला येईल, अशा रीतीने तो धरण्याचा प्रयत्न करा.

२.लक्षण : तुमच्या समोरच्या भिंतीवर झुंबर, ट्युबलाइट, दिवे दिसत आहेत.
निदान : तुम्ही टाइट होऊन कम्प्लीट आडवे झाले आहात आणि तुमच्यासमोर आहे ती भिंत नसून छत आहे.
उपाय : कमरेच्या वरच्या भागाला प्रयत्नपूर्वक ९० अंशाच्या कोनात आणा. कशाचा तरी आधार शोधून सरळ उभे होण्याचा प्रयत्न करा.

३.लक्षण : जमीन अंधुक अंधुक दिसू लागली आहे.
निदान : तुम्ही रिकाम्या ग्लासातून जमिनीकडे पाहताय.
उपाय : सोप्पा... ताबडतोब ग्लास भरून घ्या


No comments: