आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, February 01, 2008

शोधतो आहे सखे तूला
एकदा तरि भेटशील का?
प्रेमभरल्या नजरेने
मझ्या कडे पाहशीलका?

आयुष्याच्या वाटेवरती,
साथ मला देशील का?
खोल दरीत कोसळल्यावर
हात मला देशील का?

माझ्या एका हाकेने,
धावा तू करशील का?
प्रत्तेक क्षणी झुंजण्या साठी,
धैर्य मला देशील का?

वाटेवरल्या कळोखतही,
मझ्या सवे रहाशीलका?
सोसाट्याच्या वादळातही,
माझी सोबती होशील का?

मीच मला विसरल्यावर,
ओळख मझी देशील का?
शोधतो आहे सखे तूला,
एकदा तरी भेटशील का?

-- अमरीश भिलारे

No comments: