आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, January 07, 2008

चल दुरवर सखे
माझ्या स्वप्ननगरीत,
मंद वारा वाहतो जिथे,
कवेत घेवून तृण हरीत..

नभगार सरी
कोसळतात तुषारपरी,
छेडतील तुला त्या मग
कान्हाच्या खोड्यांपरी...

एक सुंदर वाडा,
अन अंगणात फुलांचा सडा,
तुला फिरवाया मग,
सजेल इंद्राचाच तो शुभ्र घोडा..

कधी वाटलं तुला
झुलायचं आहे तर,
तिथे चाफ्याच्या फांदीला,
वेलींच्या झुलाचे बस्तान सुंदर...

अंघोळीला तुझी होईल
रोज कमळाच्या तळ्यात,
माळीन फुलांच्या कळ्या
तुझ्याच रेशमी केसात...

जिथे असेल गवताचे कुंपण,
अन गर्द वृक्षाची छाया,
वसून तिथे मग सखे
आपोआप उजळेल तुझी कृष्णवर्णी काया..

मग मलाही तो
मोह आवरेलच कसा,
सोबत तुझ्या मग सखे,
शोभेल मी राजसा शोभेल राजसा..

-- आ.. आदित्य...

2 comments:

आशा जोगळेकर said...

भाग्यवान बाबा तुझी प्रेयसी,
अंघोळीला तुझी होईल
रोज कमळाच्या तळ्यात,
माळीन फुलांच्या कळ्या
तुझ्याच रेशमी केसात...

नुसतंच आंघोळ लिहीलस तर ।
कविती छानच जमलीय.

आशा जोगळेकर said...

I mean कविता