आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, January 08, 2008


खूप जवळ वाटणारा तु... आज दूर भासलास....
रडले मी.... असा अनोळखी हसलास....
तुझी रे मी कोण???
कि उगा समांतर रेषेशी सांधते कोन.....
माझ्यातल्या वादळाला .....तुच एक घर....
भिजते तुझ्यातच माझी.... वेडी सर....

तुझ्या ओंजळीत चेहरा लपवायचा आहे....
अश्रूंना तोच एक मार्ग मोकळा आहे...
टिपू नकोस भिजबिंदू निदान....
वाहू दिले असतेस.... फक्त बेभान...

तेव्हढेच मागणे आज आहे...
जगणे माझे त्या क्षणासाठीच बहुधा आहे...
भेटशील.... न भेटशील.... निदान स्वप्नात तरी ये...
क्षितिजाच्या पल्याड राहून नुसता आश्वास दे...

बघ... नाहीतर तुलाही येईल आठवण माझी....
साद घालशील तेव्हा....पण...पण...

परतून मी येणार नाही....
परतून मी येणार नाही.....

------ चैताली.

No comments: