आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, January 28, 2008

तारकांनी तुझ्या केसात
अलगद उतरूनी यावे
गुलाबी पाकळ्यांच्या भाराने
तुझ्या ओठांवर गुलाबी ठसे उमटावे..

असं तुझं रुप पाहताना
प्रिये मी हि आरसा व्हावे
तुझं माझ्यातलं अस्तित्व
तु माझ्याकडे एकटक होऊन
पापण्या लवत हळूवार पहावे...

मग वाटेल मला आरश्यातून या
मी वार्‍यामधे अल्लड होऊन
तुला पाठमोरी बिलगावे
शहारलेल्या तुझ्या देहकळीला
मिठीच्या शालीत घट्ट धरावे...

मग लाजेल तु ही अशी
कि मर्यादाही बेभान होतील
ओल्या केसातल्या चांदण्या
विस्कटून तुझ्या माझ्या देहावर सरकतील...

पाकळ्यांच्या भार चुरगळून
गुलाबी ओठांची मोहर
सजेल माझ्या गालावरी..
म्हणशील हा घे गुलाबी चंद्र
तुझ्या प्रीत खळीवरी...

तेवढ्यात ही शृंखला
जरा निवांत व्हावी,
मिलनाची सर बरसण्याआधी,
मर्यादेची लहर आपल्या श्वासात
अशीच दबा धरून बसावी....

---.. आ.. आदित्य..

No comments: