आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, January 10, 2008

प्रत्येकाची खिडकीही मुक्त असतेच असं नाही...
तिलाही गज असतात कधी कधी
गजातून आत येइल तेवढाच आपला वारा आणि तेवढाच आपला प्रकाश
पाउसही निसटुन जातो या गजांवरुन..
या खिडकीतुन आपला चेहरा दिसतो दुभंगलेला
समोरच्याचाही तसाच!
प्रत्येक गोष्ट तशी दुभंगलेलीच!
बाहेर डोकावताही नाही येत या गजांमुळे..
अणि या गजांना तरी रहायचं असतं का या खिडकीत?
इतकं सगळं झेलून गंजून जातात बिचारे
कोंडमारा असह्य होउन ते करत रहातात आकांत
मारतात आर्त हाका
कुणीही न ऐकण्यासाठी!

-- रुचा

No comments: