आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, December 11, 2007

का कुणास ठाऊक
मन फ़ार उदास झालंय
तुझी आठवण का येत नाहि
याचा विचार करण्यात गुंतून पडलंय

का कुणास ठाऊक
नेहमी आपल्याला वाटेल तसं का होत नाही
कदाचित मीच कुठेतरी
कमी पडतोय असे तर नाही

का कुणास ठाऊक
सुख मिळाल्यानंतर लगेच दुख: का येते
उमलले फूल लगेच
कोमेजून का जाते

का कुणास ठाऊक
कुठे तरी दूर जावेसे वाटतयं
ह्या क्षणभंगूर जीवनातुन
स्वप्नात रमावेसे वटतयं

का कुणास ठाऊक
लिहायला काहीच सुचत का नाही
माझ्या विचारांन्ना शब्दांचा
आधार का मिळत नाहि

का कुणास ठाऊक......
का कुणास ठाऊक......

कवी: अद्न्यात
योगदान : स्वाती पवार

No comments: