आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, December 11, 2007

गुंजलेच होते नाद आठवांचे
की समोर ही सांज आली
छेडतच होतो सुर सावल्यांचे
की समोर ही सांज आली

मनाच्या अथांग सरोवरातल्या
तरंगांचा आकार मोडीत
विसरत तुला निघालोच होतो
की समोर ही सांज आली

किरणांच्या मागोमाग जाताना
घरटी विसरली काही पाखरं
मार्ग त्यांस दावितच होतो
की समोर ही सांज आली

क्षितीजाच्या भयाने जडलेली
अबोल नजर ही पावलावरी
बोलण्यास ती सरसावतच होती
की समोर ही सांज आली

एकटाच पडलेला सखे
कालचा प्याला हा शब्दांचा
विसळुनी त्यास घेतच होतो
की समोर ही सांज आली

-- सचिन काकडे

No comments: