आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, December 13, 2007

एक चारोळी बनवली आणि मैत्रिणीला पाठवली....
तिच्या आणि माझ्यामधला " एक संवाद" बघा कसा वाटतो ते.. ;-)

मी : बंद पापण्यांमागे
तुझाच चेहरा असावा
नको कोणतेच बंधन
नको कोणताच दुरावा

ती : वाह वाह
ती : सांभाळुन रहा मित्रा,
ईथे दुखाशी मैत्रि आहे,
मी प्रत्यक्षात अनुभवल तो रस्ता,
आता तुही त्याचा यात्री आहे

मी: परिणामाची येथे तमा कुणाला आहे
या वाटसरूला वाट न संपावी अशी आस आहे
मी : तुही वेडी आहेस सखे
आनंदाला दुखाची भिती दाखवत आहेस...
ज्याने दुसऱ्यान्ना हसवले
त्याला तु अश्रूंची भिती दाखवत आहेस...

ती: ईथे कुणाला दुखाची आवड आहे
पण प्रेमानेच केली दुखाची निवड आहे

मी : प्रेम कधिच फ़सत नाही
आपणच प्रेमात फ़सतो
क्षनभराच्य आकर्षनाला
प्रेमाचे नाव देउन बसतो
मी : तुज्या अनुभवाला
तु नियम मानत आहेस
जरा नियमाच्या चौकडीतून बाहेर पड
अजुन तुला खुप काही अनुभवायचे आहे

ती : प्रेम य शब्दाचा अर्थ मी काय घ्यावा ,
मी केले तो घ्यावा, कि तुला दिसतोय तो घ्यावा

मी : प्रेम म्हनजे काय
हे मलाही माहित नाही
पण त्याचा पाया विश्वास आहे
हेच कुणाला पटत नाही
मी : एका नजरे मधेच जेव्हा
तुला ज्याच्यावर विश्वास बसतो
तोच तुझा खरा जोडीदार
आणि तोच तुझा खरा सखा असतो

ती : नाईस

मी : माहित आहे कधी कधी
आपलाच पाय घसरतो
पण लक्षात ठेव
तोल न सांभळनारे आपणच असतो

ती : बस झाले
ती : नाहितर तुला आवार्ड द्यावा लागेल

2 comments:

Anonymous said...

Kharach award dyayala pahije !

swati said...

khupach chhan...........