आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, December 10, 2007

सांता क्लॉज

नाताळ मधे खुप मजा असायची
रात्री मोजा लावायाचो
अन सकाळी उठल्यावर मज्जाच मज्जा
सांता चॉकलेट्स,खाउ, खेळणी द्यायचा
खुप मजा यायची,
मग बाबांना विचारायाचो.....
बाबा सांगाना, कुणी दिला हा खाऊ? खेळणी?
सांता आला होता, तुला आवडतात म्हणुन दिलि.....बाबा
मग मला का नाहि जाग केले?.....
सांता म्हणाला त्याला झोपु द्या...बाबा म्हणाले.
सांता कधिच भेटला नाहि
एका नाताळला मोजा लावला
अन हसत बसलो...
काय रे लबाडा का हसतोस? बाबा..
बाबा मला सांताची गंमत कळाली आहे..
सांता बिंता काही नसतो..
बाबा च खाउ,खेळणी आणुन ठेवत असतात..हसत म्हणालो
चला आमचा बाळ मोठा झाला..बाबा हसत म्हणालें
मी बाबाकडें बघतच राहिलो.???
"अरे ज्या दिवशी तुम्हाला कळत ना
कि सांता बिंता काही नसतो.
त्या दिवसा पासुन तुमच बाल्य संपलेल असत"
बाबा हसत म्हणाले...

अविनाश.....

No comments: