आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, November 28, 2007

सारे काही तेच आहे... जुना श्वास... जुना ध्यास
पुनः पुन्हा घाली साद... तुझा गंध अन सहवास !

सारे काही तेच आहे... तोच कदंब... तेच वळण
छाया तीच... माया तीच... तीच राधा, तोच मोहन!

सारे काही तेच आहे... तोच पावा... तोच धावा
आणाभाका-शपथा त्याच... प्रेमाचाही तोच दावा !

सारे काही तेच आहे... जुने नभ... जुने ढग
उजळता दीप आठवांचे... मात्र जाणवते थोडी धग !

सारे काही तेच तरी... जाणवतेच... तुटली नाळ
खेळ सारा उमगता... सरलेच सारे मायाजाळ !

-- सुमति वानखेडे

No comments: