आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, November 21, 2007

सान्ज अबोल्यात ओली
रात्र थरारत गेली;
तुझ्या डोळ्यातील आसु
आता पहाटेच्या गाली.

गुरफ़टलेल्या श्वासान्ना
स्वप्नान्चा आधार;
गुदमरलेल्या ओठातील
शब्द होते निराधार

निरागस पापण्यान्ना
आसवान्चा भार;
मिटलेल्या डोळ्यान्ना
हुन्दक्यान्चे वार.

तुझ्या श्वासात गोन्गावणार वादळ
आज नि:शब्द होत होते;
मला हवे होते शब्द
अन त्याचे नि:शब्दाचे व्रत होते!

--योगेश.

No comments: