आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, November 29, 2007

दोन जिवांच्या मिलनातील....
पापणी ओली करणा~या आठवणीतील...
प्रत्येकाच्या मनात असते....
प्रेम त्या नाजूक भावनेमधील....

निरागस गोड हास्यातील...
चिमुकल्या दोन डोळ्यातील...
अनुभवुन बघ एकदा..
प्रेम त्या बाळाच्या विश्वासातील...

झोपतना ऐकलेल्या अंगाईतील...
कधी मिळणा~या धपाट्यातील...
विसरु नकोस कधी....
प्रेम त्या आईच्या ममतेतील....

पथिकास आराम देणा~या छायेतील...
फळा-फ़ुलांच्या गोडीमधील....
जतन कर नेहमी...
प्रेम त्या पर्यावर्णाच्या संपन्नतेतील...

अथक करणा~या कामामधील..
धेय्य-पुर्तीच्या स्वप्नातील...
चाखायला आवडेल तुलाही...
प्रेम त्या कार्याच्या सिद्धितील.....

संकटात देणा~या विश्वासातील...
अवर्णनिय दगडाच्या सामर्थ्यातील...
सदैव स्मरत जा....
प्रेम त्याच्यावरच्या श्रद्धेतील...

कवी: अद्न्यात

No comments: