आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, November 13, 2007

डॉ. जनावरेंच्या गुरांच्या दवाखान्यात शिरलेला भेदरलेला युवक म्हणाला, 'डॉक्टर, मला ताबडतोब तपासा.'

डॉ. जनावरे म्हणाले, 'अहो मी तुम्हाला तपासू शकत नाही. आत येताना बाहेरची पाटी वाचली नाहीत का? मी गुरांचा डॉक्टर आहे, माणसांचा नाही.'

तो तरुण म्हणाला, 'ते मला ठाऊक आहे डॉक्टर, पण तरीही तुम्हीच मला तपासा.'

' कमाल आहे! चला बाहेर पडा. चालू लागा,' डॉक्टर भडकले.

' अहो डॉक्टर, आधी माझं ऐकून तर घ्या. तुम्हीच मला तपासू शकता, याची कारणं सांगतो ना मी तुम्हाला. ऐका.

मी रात्रभर ऑफिसच्याच कामाचा विचार करत कुत्र्यासारखा सावध झोपतो.

घोड्यासारखा जागा होतो. ऑफिसला हरणाच्या वेगाने पळतो.

दिवसभर, कामाचे तास उलटल्यानंतरही गाढवासारखी मेहनत करतो.

वर्षभरात सुट्टी न घेता बैलासारखा राबतो.

बॉससमोर जेव्हा तेव्हा कुत्र्यासारखी शेपटी हलवतो.

मुलांबरोबर मी माकडचेष्टा करतो

आणि बायकोसमोर प्रसंगानुरूप उंदीर, शेळी, झुरळ बनतो...'

' अरे अरे अरे! इतकी लांबण लावायची काय गरज होती,' डॉ. जनावरे मृदू स्वरात म्हणाले, 'फक्त एवढंच सांगायचं ना की मी कॉण्ट्रॅक्टवरचा कर्मचारी आहे... मी लगेच उपचार सुरू केले असते!!!

No comments: