आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, October 23, 2007

आयुष्यातला एखादा अनुभव भरजरी पैठणी सारखा असतो. कधीतरी एकदाच घेता येण्यासारखा. त्या विलक्षण अनुभवाची अलगद घडी घालून मनाच्या संदुकीत ठेवून द्यावी. विशेष प्रसंगीच कधीतरी ती पैठणी अंगभर लेऊन घ्यावी...... पैठणी चारचोघांमधे मिरवता येते पण अनुभवाची घडी मात्र एकंतातच मोडता येते.....

No comments: