आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, October 24, 2007

मी स्वतः सुद्धा करत नाही,
एवढा माझा विचार तुझं मन करतं
सांग ना मने,
हे सारं तुला कसं जमतं?

शक्य नसून सुद्धा,तुझं मन
आपलं नातं नव्याने जुळवतं
सांग ना मने,
हे सारं तुला कसं जमतं?

दुःखाच्या डोंगरामागून
नेहमीच चेहऱ्यावर हसू आणणं,
माझ्यावरील प्रेमाला
आयुश्यभर कुरवाळणं
सांग ना मने
हे सारं तुला कसं जमतं?

माझं मन मला नेहमी खातं
तुझं न होउ दिल्यामुळे रुसून बसतं
तुझं मनं मात्र याला आपलं मानतं
एक सांगशील का मने?????
हे सारं तुला कसं जमतं??????

-- नचि

No comments: