आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, September 26, 2007

असच कधीतरी अस्वस्थ व्हायला होत
मन आठवणींच्या जगात वावरायला लागत

का येतात सर्व जुन्या आठवणी
करतात अवस्था मनाची जीवघेणी

अनावर झाल जर त्या पेलवण
ठरवल जात विसरावे ते क्षण

तरीपण ......

असच कधीतरी अस्वस्थ व्हायला होत
मन आठवणींच्या जगात वावरायला लागत

का अडकून राहतो आपण भूतकाळात
अवघड जात रमायला वर्तमानकाळात

आयुष्य म्हणजे आहे वळणांची वाट
कधी उतरण तर कधी घाट

तरीपण ......

असच कधीतरी अस्वस्थ व्हायला होत
मन आठवणींच्या जगात वावरायला लागत

परतून आल्यावर पुन्हा ठरवल जात
त्या जगात पुन्हा जायच नाही

किती काही झाल तरी
परतुन मागे पहायच नाही

तरीपण ......

असच कधीतरी अस्वस्थ व्हायला होत
मन आठवणींच्या जगात वावरायला लागत

असच कधीतरी अस्वस्थ व्हायला होत
मन आठवणींच्या जगात वावरायला लागत ....

-- आरती सुदाम कदम

No comments: