आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, September 14, 2007

आज माझे, स्वप्न तुटले
एका चिमण्याचे, घरटे मोडले

वाटायचे त्याला, चिमणीने यावे
काडीकाडी जमवलेले, घरटे सजवावे

नव्हती चिमण्याला, कसचीच आस
हवा होता फक्त, चिमणीचा सहवास

चिमणीच्या मनात, वेगळेच होते
चिमण्याच्या घरात, रहायचे नव्हते

चिमणी उडाली, कधीना परतली
चिमण्याच्या डोळ्यात, आसवे उरली

मन आणि घरटे, दोन्ही तुटले
डोळ्यांमध्ये फक्त, पाणी राहीले

कवी: अद्न्यात

No comments: