आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, September 11, 2007

झुकव नजर ही तुझी
करी वार ती मदनाचे
पाहुन तव रसभरीत कांती
चुकती हीशेब स्पंदनाचे

वाटतेस अजुन तू
नाजुकशी जरी सोनकळी
गंध दाटतो तव यौवनाचा
अन खुलते तुझी हर एक पाकळी

कुठल्या दिलात जाऊन
सांग त्याचा करशील घात
हाय.......नशीब त्याचे
असेल जो तुझ्या लावण्याचा नाथ

ओठांचे गुलाब तुझ्या
की हे खंजर काळजात शिरले
काया तुझी मदमस्त अशी
पाहुन अंगअंग थरथरले

चालशी अशी तू
जणु नागीण सळसळावी
तुज पाहुन वाटे
चुकुन आज ही पहाट चळावी

पाज मदिरा तव नयनांनी
नशेत मजला झिंगू दे
ये फ़ुलुन तू आज
या भ्रमरास थोडे पिंगू दे

-- संदीप सुराले

No comments: