आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, August 02, 2007


खुपदा विचार छळतोः पाउस कधी कधी माणसासारखा का वागतो?
खुपदा हैराण होतोः पाउस मधेच मंबाजी सारखा का वागतो

कधी वाटते,पाउस दुःखाच्या डोळ्यातील आसवांची वाणी आहे
कधी वाटते,कवींच्या काळजांची ती रडणारी कहाणी आहे

खुपदा उदास होतो,पाउस वाढता अंधार वाहुन नेत नाही म्हणुन
खुपदा होतो डोळ्यांचाच पावसाळा रुसलेला पावसळा येत नाही म्हणुन....

खुपदा वाटते मातीलाच पुसावी आपली आणी पावसाची व्य़ंजक नाती...
खुपदा उत्तरेच वाहुन नेतो पाउस,फ़क्त प्रश्न ठेवतो आपल्या हाती

पावसाच्या कुशीतुन झाडांसोबत आपणही दुनियेत येतो
उधाणुन येणारया गाण्यात पावसाचाच आशय हेतावता असता

खुपदा कळत नाही आपण खुपदा पावसासारखेच का वागतो?
पाउसच सांगेल कदाचित,खुपदा आपण भरती का होतो...ओहोटी का होतो

No comments: