आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, August 31, 2007

ती जाताना "येते" म्हणून गेली
अन जगण्याचे "कारण" बनून गेली...

म्हटली मजला मनात काही नाही
पण जाताना मागे बघून गेली...

ितच्या खुणेची चंद्रकोर ही गाली
वार नखाचा हलके करून गेली...

घडे क्षणांचे िरते असे केले की
देहसुखाचा प्याला भरून गेली....

कळते हा बगीचा का फुलला माझा
काल म्हणे ती दारावरून गेली...

तसे पाहता पाउस िततका नव्हता
कळे न का ती इतकी िभजून गेली....

--
योगदान: अभिजीत धुमाल

No comments: