आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, August 13, 2007

हात तुझा हातात आला... सोडणे राहुन गेले
बोलले डोळे असे की... बोलणे राहुन गेले

चोरट्या पायांसवे तू... निद्रेत माझे ओठ होते
टेकले हलके असे की... जागणे राहुन गेले

बाहुत या माझ्या अशा... ती तुझी निद्रिस्त काया
उठशील तू मग या भितीने... स्पंदणे राहुन गेले

तो तुझा उपवास होता... विरहात जो माझ्या मनाला
सोडणे उपवास जेव्हा... पारणे राहुन गेले

त्या तुझ्या स्पर्शात होती... सौदामिनी ती खेळणारी
झेलली ओठांवरी अन... हालणे राहुन गेले

ऐकल्या गीतांपरी... उरातल्या त्या हालचाली
स्पंदनांना पण तुझ्या... स्पर्शणे राहुन गेले

-- समीक्षा

No comments: