आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, August 02, 2007

बालवाडी चे ते दिवस

अजुन आठ्वतो आहे
बालवाडीचा माझा पहिला दिवस
रडत कडत कसा तरी घालवलेला
घन्टा वाजल्या बरोबर
धावत जाउन आईला घट्ट धरुन
तिलाच जाब विचारलेला

आठवतात आमच्या खिरे बाई
गाणी, कविता सदा त्यान्च्या तोन्डी
ससा $$ ससा जसा कापुस पिन्जुन ठेवलाय जसा
म्हणुन स्वताच मारायच्या ऊडी

खेळ्णी आमच्या वर्गात खुप सारी
मी, शुभान्गी, आणि रवी
आमच्याच पाशी ठेवायचो सारी

आम्ही तिघे खुपच बदमाश
खोडी काढुन सगळ्यानची
काहिच केले नाही असे भासवून
असायचे तोन्डा वर बोट आणि हाताची घडी

गाणी आमचीही तोन्ड पाठ
बाई एक म्हणाल्या की
पुढची ओळ आमची एका तालात

बालवाडीचे ते दोन वर्ग
ती झाडे, ती फुले आठवतात सारी
अन अजून डोळे ओलावून
त्या दिवसान्ची मन आठवण क़री

......... ग़णेशा

No comments: