आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, July 25, 2007

चंदनाचे जीवनच असं असते,
नेहमी दुस-यासाठी झिजायचे असते
स्वत: मरत असला तरी,
लोकांसाठी जगायचे असते
नात्यांच्या बंधाचेही असंच काहीसं असतं
नको असलेली काही नाती
आयुष्यभर वागवावी लागतात,
आणि मनात जपलेले काही बंध
आयुष्यभर अबोलच राहतात........

No comments: