आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, June 13, 2007

आपल्या वाटा वेगळ्या........

पुन्हा पावलांनी माघार घेतली
आज ते वळण ओलांडताना
होरपळून गेलेल भावनांच घरट
उभं राहता राहता कलांडताना

हात गच्च बांधुन मी उभा राहिलो
पण डोळ्यांना कोन सांगायच
हरवलेल्या स्वप्नांच दान
पुन्हा फ़ाटकया झोळीत मागायच

ती दुरुनच मला दिसली अन्
मी पाठ फ़िरुउन चालायला लागलो
हरवलेल भान आणी तुडूंबभरलेले डोळे
दुर शांत रस्याशी मी एकटाच बोलायला लागलो

मला मुळीच घरटं बांधायच न्हवत
भावनांच्या पोकळ वाश्यावर
विस्कटलेल्या आयुष्यच्य
आर्ध्याकच्च्या नकाशावर

वाट तुझी वेगळी माझी वेगली
आपल दुःख आपणच भोगायच
कुणी काटे देवो वा बकुळ् फ़ुलं
आपण सलगीनच वागायच


No comments: