आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, June 12, 2007

पाऊस येता असेच होते
तुझ्यासाठी मन पिसेच होते

भरून येता घनात वादळ
तुझाच आठव मनात केवळ

अशी लकाके वीज नभावर
तुझ्या हसूचा भास...क्षणभर

पाऊस येता मन बावरते
सुसाटते, तुजसाठी धावते

पाऊस होतो तुझीच चाहूल
सरीसरींतून तुझेच पाऊल

पाऊस गातो तुझेच गाणे
मनी छेडतो तुझे तराणे

पाऊस सरतो मला भिजवूनी
ओढ तुझी तन्मनी रुजवूनी

सांग प्रिये तू होशील ना सर
तशी लाघवी, तशीच सुंदर

अंगांगी जाशील का भिनवूनी
तव श्वासांचे ते अमृतस्वर!

No comments: