आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, April 26, 2007

एका वेड्यांच्या हॉस्पिटल मध्ये
एक वेडा डॉक्टरांकडे पुस्तक घेऊन येतो
आणि म्हणतो," हे मी शिवाजी महाराजांवर लिहलय."
डॉक्टर ते पुस्तक सहज उघडुन पाहतात
पहिल्या पानावर लिहलेल असत
शिवाजी महाराजांचे बाबा शहाजी महाराज
दुसर्या पानावर ...
शिवाजी महाराजांची आई जिजाबाई
पुढ्च्या पानावर...
शिवाजी महाराजांचे गुरु....दादोजी कोंडदेव
त्यांनी महाराजांना घोड्यावर बसण्यास शिकविले.

डॉक्टर विचार करतो वेड्याला बरच काही माहीत आहे
मग त्याने शेवट काय केला असावा म्हणुन ते शेवट्च पान उघडतात
तिथे लिहलेल असत शिवाजी महाराज घोड्यावरुन उतरले.
डॉक्टर विचार करतो ...मग मधे काय लिहलय..
पाहतो तर....पुर्ण पुस्तकभर लिहिलेल असत...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
टिक टॉक
टिक टॉक
टिक टॉक

No comments: